Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 5 số \(a,\,b,\,c,\,d,\,e\) thỏa mãn \(\dfrac{{487}}{{340}} = a + \dfrac{1}{{b + \dfrac{1}{{c + \dfrac{1}{{d + \dfrac{1}{e}}}}}}}\) . Tính \(a + b + c + d + e\)

Câu 683553: Cho 5 số \(a,\,b,\,c,\,d,\,e\) thỏa mãn \(\dfrac{{487}}{{340}} = a + \dfrac{1}{{b + \dfrac{1}{{c + \dfrac{1}{{d + \dfrac{1}{e}}}}}}}\) . Tính \(a + b + c + d + e\)

Câu hỏi : 683553
Phương pháp giải:

Từ phân số ban đầu ta tách ra \(\dfrac{{487}}{{340}} = 1 + \dfrac{{147}}{{340}} = 1 + \dfrac{1}{{\dfrac{{340}}{{147}}}} = ...\)

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Ta có \(\dfrac{{487}}{{340}} = 1 + \dfrac{{147}}{{340}} = 1 + \dfrac{1}{{\dfrac{{340}}{{147}}}} = 1 + \dfrac{1}{{2 + \dfrac{{46}}{{147}}}} = 1 + \dfrac{1}{{2 + \dfrac{1}{{\dfrac{{147}}{{46}}}}}} = 1 + \dfrac{1}{{2 + \dfrac{1}{{3 + \dfrac{9}{{46}}}}}} = 1 + \dfrac{1}{{2 + \dfrac{1}{{3 + \dfrac{1}{{5 + \dfrac{1}{9}}}}}}}\)

  Suy ra a = 1, b = 2, c = 3, d = 5, e = 9

  Vậy a + b + c + d + e = 20

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com