Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 683587: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Kim loại Fe tan trong dung dịch H2SO4 loãng giải phóng khí SO2.

B. Kim loại Fe tan trong dung dịch HCl sinh ra muối FeCl3.

C. Cho Fe2O3 tan trong dung dịch HNO3 đặc, nóng giải phóng khí NO2.

D. Cho Fe2O3 tan trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng không sinh ra khí.

Câu hỏi : 683587
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A sai, vì Fe + H2SO4 loãng ⟶ FeSO4 + H2.

  B sai, vì Fe + 2HCl ⟶ FeCl2 + H2.

  C sai, vì Fe2O3 + 6HNO3 ⟶ 2Fe(NO3)3 + 3H2O

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com