Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 8,8 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là

Câu 683667: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 8,8 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là

A. 50%.

B. 75%.

C. 55%.

D. 60%.

Câu hỏi : 683667

Quảng cáo

Phương pháp giải:

So sánh số mol của CH3COOH và C2H5OH.


\({\rm{H}} = \dfrac{{{{\rm{m}}_{{\rm{C}}{{\rm{H}}_3}{\rm{COO}}{{\rm{C}}_{\rm{2}}}{{\rm{H}}_5}({\rm{TT)}}}}}}{{{{\rm{m}}_{{\rm{C}}{{\rm{H}}_3}{\rm{COO}}{{\rm{C}}_{\rm{2}}}{{\rm{H}}_5}({\rm{LT)}}}}}}.100\% \)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({n_{C{H_3}COOH}} = 0,2(mol);{n_{{C_2}{H_5}OH}} = 0,3(mol)\)

  CH3COOH + C2H5OH  CH3COOC2H5 + H2O

  Vì \({n_{C{H_3}COOH}} < {n_{{C_2}{H_5}OH}}\) nên axit ít dư hơn so với ancol.

  Vậy hiệu suất phản ứng tính theo axit.

  \({{\rm{n}}_{{\rm{C}}{{\rm{H}}_3}{\rm{COO}}{{\rm{C}}_2}{{\rm{H}}_5}{\rm{ (LT)}}}} = {{\rm{n}}_{{\rm{C}}{{\rm{H}}_3}{\rm{COOH}}}} = 0,2{\rm{ (mol)}}\)

  \({\rm{H}} = \dfrac{{{{\rm{m}}_{{\rm{C}}{{\rm{H}}_3}{\rm{COO}}{{\rm{C}}_{\rm{2}}}{{\rm{H}}_5}({\rm{TT)}}}}}}{{{{\rm{m}}_{{\rm{C}}{{\rm{H}}_3}{\rm{COO}}{{\rm{C}}_{\rm{2}}}{{\rm{H}}_5}({\rm{LT)}}}}}}.100\%  = \dfrac{{8,8}}{{0,2.88}}.100\%  = 50\% \)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com