Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 17,7 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y được 28,65 gam muối khan. Số công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử của X là

Câu 683668: Cho 17,7 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y được 28,65 gam muối khan. Số công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử của X là

A. 5.

B. 6.

C. 4.

D. 3.

Câu hỏi : 683668
Phương pháp giải:

Bảo toàn khối lượng: mX + mHCl = mmuối

Amin X đơn chức nên nX = nHCl

MX = \(\dfrac{{{{\rm{n}}_{\rm{X}}}}}{{{{\rm{m}}_{\rm{X}}}}}\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Bảo toàn khối lượng: mX + mHCl = mmuối

  \( \Rightarrow \)mHCl = mmuối – mX = 28,65 – 17,7 = 10,95 (g)

  \( \Rightarrow \) nHCl = 0,3 (mol)

  Vì amin X đơn chức nên nX = nHCl = 0,3 (mol)

  Khối lượng mol của X: MX = \(\dfrac{{{{\rm{n}}_{\rm{X}}}}}{{{{\rm{m}}_{\rm{X}}}}} = \dfrac{{17,7}}{{0,3}} = 59{\rm{ (g/mol)}}\)

  Amin X có dạng RNH2: R + 14 +2 = 59 \( \Rightarrow \) R = 43 (g/mol): CxHy

  Nếu x = 1 thì y = 31 (vô lí)

  Nếu x = 2 thì y = 19 (vô lí)

  Nếu x = 3 thì y = 7.

  Vây công thức phân tử của X là C3H7NH2.

  Các công thức cấu tạo của X là:

  (1) CH3-CH2-CH2-NH2.

  (2) \({\rm{C}}{{\rm{H}}_3} - \mathop {{\rm{CH}}}\limits_{\mathop {{\rm{N}}{{\rm{H}}_2}}\limits^| }  - {\rm{C}}{{\rm{H}}_3}\)

  (3) \({\rm{C}}{{\rm{H}}_3} - {\rm{NH}} - {\rm{C}}{{\rm{H}}_2} - {\rm{C}}{{\rm{H}}_3}\)

  (4) \(\begin{array}{*{20}{c}}{{\rm{C}}{{\rm{H}}_3} - {\rm{N}} - {\rm{C}}{{\rm{H}}_3}}\\|\\{{\rm{C}}{{\rm{H}}_3}}\end{array}\)

  Có 4 công thức cấu tạo.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com