Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lên men m gam tinh bột với hiệu suất cả quá trình là 80% thu được 1 lít rượu etylic 23° (d = 0,8 g/ml). Giá trị của m là?

Câu 683670: Lên men m gam tinh bột với hiệu suất cả quá trình là 80% thu được 1 lít rượu etylic 23° (d = 0,8 g/ml). Giá trị của m là?

A. 450.

B. 324.

C. 405.

D. 360.

Câu hỏi : 683670

Quảng cáo

Phương pháp giải:

mrượu = V. (Độ rượu). D

H = \(\dfrac{{{{\rm{n}}_{{\rm{thuc te}}}}}}{{{{\rm{n}}_{{\rm{li thuyet}}}}}}\).100%

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  mrượu = 1000.0,23.0,8 =184 (g)

  nrượu thực tế = 4 (mol)

  H = 80% nên nrượu lí tbuyết = 5 (mol)

  C6H12O6 $\xrightarrow{{{\text{l\^e n men}}}}$  2C2H5OH + 2CO2

     2,5    ⟵     5 (mol)

  mtinh bột = 2,5.(12.6 + 12 + 16.6) = 450 (g)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com