Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 683671: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Hồ tinh bột tác dụng với I2 tạo hợp chất màu xanh tím.

B. Fructozơ và glucozơ là hai chất đồng đẳng.

C. Dung dịch saccarozơ không hoà tan được Cu(OH)2.

D. Oxi hoá glucozơ bằng H2 (Ni, t°), thu được sobitol.

Câu hỏi : 683671

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài “Glucozơ” và “Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ”.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu A đúng.

  Câu B sai vì fuctozơ và glucozơ là hai chất đồng phân.

  Câu C sai vì saccarozơ có tính chất của ancol đa chức nên hòa tan được Cu(OH)2.

  Câu D sai vì khử glucozơ bằng H2 (Ni, to) thu được sobitol.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com