Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho sơ đồcác phản ứng sau:

(1) BaCl2 + MgSO4 ⟶ (X) + MgCl2.

(2) BaCl2 + (Y) ⟶ (X) + (Z) + HCl.

(3) BaCl2 + (T) $\xrightarrow{{{{\text{t}}^o}}}$  BaCO3 + NaCl + CO2+ H2O.

(4) (Y) + (T) ⟶ (Z) + (G) + CO2+ H2O.

(5) (G) + Ba(OH)2 ⟶ (L) + (X).

Các chất (Y) và (L) lần lượt là

Câu 683675: Cho sơ đồcác phản ứng sau:

(1) BaCl2 + MgSO4 ⟶ (X) + MgCl2.

(2) BaCl2 + (Y) ⟶ (X) + (Z) + HCl.

(3) BaCl2 + (T) $\xrightarrow{{{{\text{t}}^o}}}$  BaCO3 + NaCl + CO2+ H2O.

(4) (Y) + (T) ⟶ (Z) + (G) + CO2+ H2O.

(5) (G) + Ba(OH)2 ⟶ (L) + (X).

Các chất (Y) và (L) lần lượt là

A. KHSO4 và NaHCO3.

B. KHSO4 và NaOH.

C. BaSO4 và NaHCO3.

D. NaHSO4 và KOH.

Câu hỏi : 683675

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Từ (1) ⟶ X là BaSO4.

Từ (3) ⟶ T là NaHCO3.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (1) BaCl2 + MgSO4 ⟶ BaSO4 + MgCl2.

        (X)

  (2) BaCl2 + 2KHSO4 ⟶ BaSO4 + K2SO4 + 2HCl.

                       (Y)              (X)         (Z)

  (3) BaCl2 + NaHCO3 $\xrightarrow{{{{\text{t}}^o}}}$   BaCO3 + NaCl + CO2+ H2O.

  (T)

  (4) 2KHSO4 + 2NaHCO3 ⟶ K2SO4 + Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O.

         (Y)              (T)                 (Z)         (G)

  (5) Na2SO4 + Ba(OH)2 ⟶ 2NaOH + BaSO4.

                                               (L)          (X).

  Vậy (Y) và (L) lần lượt là KHSO4 và NaOH.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com