Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các chất hữu cơ X, Y, Z, T, E thỏa mãn các sơ đồ sau (đúng về tỉ lệ số mol):

(1) X + 3NaOH → C6H5ONa + Y + CH3CHO + H2O.

(2) Y + 2NaOH → T + 2Na2CO3.

(3) CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → Z + ...

(4) Z + NaOH → E + ...

(5) E + NaOH → T + Na2CO3.

Cho các phát biểu sau:

(a) Công thức phân tử của X là C11H10O4.

(b) Z là axit cacboxylic.

(c) T là hiđrocacbon đơn giản nhất.

(d) Y và E là đồng phân của nhau.

(e) X là hợp chất hữu cơ tạp chức.

Số phát biểu sai là

Câu 683676: Cho các chất hữu cơ X, Y, Z, T, E thỏa mãn các sơ đồ sau (đúng về tỉ lệ số mol):

(1) X + 3NaOH → C6H5ONa + Y + CH3CHO + H2O.

(2) Y + 2NaOH → T + 2Na2CO3.

(3) CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → Z + ...

(4) Z + NaOH → E + ...

(5) E + NaOH → T + Na2CO3.

Cho các phát biểu sau:

(a) Công thức phân tử của X là C11H10O4.

(b) Z là axit cacboxylic.

(c) T là hiđrocacbon đơn giản nhất.

(d) Y và E là đồng phân của nhau.

(e) X là hợp chất hữu cơ tạp chức.

Số phát biểu sai là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu hỏi : 683676
Phương pháp giải:

Từ (3) ⟶ Z là muối amoni axetat.

Từ (4) ⟶ E là muối natri axetat.

Từ (5) ⟶ phản ứng điều chế metan.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ (3) ⟶ Z là CH3COONH4.

  Từ (4) ⟶ E là CH3COONa.

  Từ (5) ⟶ T là CH4.

  Từ (2) ⟶ Y là CH2(COONa)2.

  Từ (1) ⟶ X là CH2=CH-OOC-CH2COO-C6H5.

  Câu (a) đúng.

  Câu (b) sai vì Z là muối amoni của axit cacboxylic.

  Câu (c) đúng.

  Câu (d) sai vì E là muối đơn chức, Y là muối hai chức.

  Câu (e) đúng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com