Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các phát biểu sau:

(a) Trong dung dịch, glyxin tồn tại chủyếu ở dạng ion lưỡng cực.

(b) Metylamin là chất khí ở điều kiện thường, tan nhiều trong nước.

(c) Glucozơ và saccarozơ đều có phản ứng tráng bạc.

(d) Hiđro hóa hoàn toàn toàn triolein (xúc tác Ni, t°), thu được tripanmitin.

(e) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói.

Số phát biểu đúng là

Câu 683682: Cho các phát biểu sau:

(a) Trong dung dịch, glyxin tồn tại chủyếu ở dạng ion lưỡng cực.

(b) Metylamin là chất khí ở điều kiện thường, tan nhiều trong nước.

(c) Glucozơ và saccarozơ đều có phản ứng tráng bạc.

(d) Hiđro hóa hoàn toàn toàn triolein (xúc tác Ni, t°), thu được tripanmitin.

(e) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói.

Số phát biểu đúng là

A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu hỏi : 683682

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết các bài “Amin”, “Glucozơ”, “Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ”, “Amin”, “Amino axit”.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu (a) đúng.

  Câu (b) đúng.

  Câu (c) sai vì saccarozơ không có nhóm -CHO nên không tham gia phản ứng tráng bạc.

  Câu (d) sai vì hiđro hóa hoàn toàn toàn triolein (xúc tác Ni, t°) thu được tristearic.

  Câu (e) đúng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com