Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đốt cháy hoàn toàn 12 gam este X thu được 0,4 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Công thức phân tử của X là

Câu 683730: Đốt cháy hoàn toàn 12 gam este X thu được 0,4 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Công thức phân tử của X là

A. C2H4O2.

B. C3H6O2.

C. C4H6O2.

D. C4H8O2.

Câu hỏi : 683730

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Phản ứng đốt cháy của este

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({n_{C{O_2}}}\; = {n_{{H_2}O}}\)→ X là este no, đơn chức, mạch hở.

  \({n_X} = \dfrac{{\left( {{m_X}--{m_C}--{m_H}} \right)}}{{32}} = 0,2{\rm{ mol}}\)

  Số \(C = \dfrac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_X}}} = 2{\rm{ }} \to {\rm{ }}X{\rm{ }}: {\rm{ }}{C_2}{H_4}{O_2}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com