Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong dung dịch, m gam saccarozơ hòa tan vừa đủ 11,76 gam Cu(OH)2. Giá trị của m là

Câu 683731: Trong dung dịch, m gam saccarozơ hòa tan vừa đủ 11,76 gam Cu(OH)2. Giá trị của m là

A. 82,08.

B. 43,20.

C. 20,52.

D. 77,76.

Câu hỏi : 683731

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính chất hóa học của saccarozo

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  2C12H22O11 + Cu(OH)2 → (C12H21O11)2Cu + 2H2O

  \({n_{Cu{{\left( {OH} \right)}_2}}}\; = 0,12{\rm{ mol }} \to {\rm{ }}{n_{{C_{12}}{H_{22}}{O_{11}}}}\; = 0,24{\rm{ mol}}\)

  → m = 82,08 gam

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com