Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 683736: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tất cả các kim loại đều tan tốt trong nước ở nhiệt độ thường.

B. Cho Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch FeCl3 dư, thu được dung dịch chứa 1 muối.

C. Dùng khối kim loại Zn để bảo vệ điện hóa vỏ tàu biển bằng thép.

D. Điện phân nóng chảy KCl, thu được kim loại K ở anot.

Câu hỏi : 683736
Phương pháp giải:

Tính chất hóa học và phương pháp điều chế kim loại

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A Sai, chỉ kim loại kiềm và một số kim loại kiềm thổ tan tốt trong nước ở nhiệt độ thường.

  B Sai, thu được dung dịch chứa 2 muối (FeCl2 và FeCl3 dư)

  C Đúng, cặp điện cực Zn-Fe trong đó Zn là cực âm và bị ăn mòn, Fe (vỏ tàu) là cực dương, được bảo vệ.

  D Sai, điện phân nóng chảy KCl, thu được kim loại K ở catot.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com