Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 683737: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tristearin tham gia phản ứng cộng với H2 khi đun nóng có xúc tác Ni.

B. Chất béo là trieste của etylen glicol với các axit béo.

C. Các chất béo thường không tan trong các dung môi hữu cơ: benzen, hexan,….

D. Phản ứng xà phòng hóa chất béo là phản ứng một chiều.

Câu hỏi : 683737
Phương pháp giải:

Tính chất của chất béo

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A Sai, tristearin là chất béo no nên không tham gia phản ứng cộng với H2.

  B Sai, chất béo là trieste của glyxerol với các axit béo.

  C Sai, các chất béo tan được trong các dung môi hữu cơ: benzen, hexan,…

  D Đúng, do các sản phẩm (muối và glixerol) không có khả năng tương tác với nhau.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com