Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thuỷ phân hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm hai este đơn chức, mạch hở X, Y (MX < MY) trong dung dịch KOH dư thu được hỗn hợp hai ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và m gam một muối F. Nếu đem đốt cháy hoàn toàn m gam muối F cần dùng vừa đủ 2,1 mol O2 thu được K2CO3, 1,75 mol CO2 và 1,05 mol H2O. Khối lượng của X trong E là

Câu 683744: Thuỷ phân hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm hai este đơn chức, mạch hở X, Y (MX < MY) trong dung dịch KOH dư thu được hỗn hợp hai ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và m gam một muối F. Nếu đem đốt cháy hoàn toàn m gam muối F cần dùng vừa đủ 2,1 mol O2 thu được K2CO3, 1,75 mol CO2 và 1,05 mol H2O. Khối lượng của X trong E là

A. 22,8 gam.

B. 25,8 gam.

C. 17,2 gam.

D. 20,0 gam.

Câu hỏi : 683744
Phương pháp giải:

Tính chất hóa học của este\( \to {\rm{ }}{n_F} = 7x{\rm{ mol}} \to {\rm{ }}{n_{{K_2}C{O_3}\;}} = 3,5x{\rm{ mol}}\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (cùng bằng m) nên R’ = K = 39

  → Ancol gồm C2H5OH (2x mol) và C3H7OH (5x mol)

  Bảo toàn O: 2.7x + 2,1.2 = 3,5x.3 + 1,75.2 + 1,05

  → x = 0,1 mol

  \(\begin{array}{*{20}{l}}{So{\rm{ }}C{\rm{ }} = {\rm{ }}\dfrac{{{n_C}}}{{{n_F}}}{\rm{ }} = {\rm{ }}3{\rm{ }}\left( {Voi{\rm{ }}{n_C}{\rm{ }} = {\rm{ }}{n_{C{O_2}}}\; + {\rm{ }}{n_{{K_2}C{O_3}}}} \right)}\\{So{\rm{ }}H{\rm{ }} = {\rm{ }}\dfrac{{2{n_{{H_2}O}}{\rm{ }}}}{{{n_F}}} = 3}\end{array}\)

  → F là C2H3COOK

  X là C2H3COOC2H5 (0,2 mol) và Y là C2H3COOC3H7 (0,5 mol)

  → mX = 20 gam

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com