Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các phát biểu sau:

(a) Khi rớt vài giọt dung dịch HCl vào vải sợi bông, chỗ vải mủn dần rồi mới bục ra do xenlulozơ trong vải bị oxi hóa.

(b) Đun nóng hỗn hợp gồm ancol metylic và axit metacrylic trong H2SO4 đặc, thu được sản phẩm có thể dùng để tổng hợp thủy tinh hữu cơ.

(c) Polietilen, poli(vinyl clorua), poli(metyl metacrylat), poliacrilonitrin được dùng làm chất dẻo.

(d) Thủy phân hoàn toàn peptit trong môi trường bazơ, thu được các α-aminoaxit.

(e) Trong phản ứng este hóa giữa CH3COOH và CH3OH, H2O được tạo nên từ -OH trong nhóm -COOH của axit và H trong nhóm -OH của ancol.

(f) Chỉ dùng quỳ tím có thể phân biệt ba dung dịch: alanin, lysin, axit glutamic.

(g) Nước ép quả chanh có thể khử được mùi tanh của cá.

Số phát biểu đúng là

Câu 683752: Cho các phát biểu sau:

(a) Khi rớt vài giọt dung dịch HCl vào vải sợi bông, chỗ vải mủn dần rồi mới bục ra do xenlulozơ trong vải bị oxi hóa.

(b) Đun nóng hỗn hợp gồm ancol metylic và axit metacrylic trong H2SO4 đặc, thu được sản phẩm có thể dùng để tổng hợp thủy tinh hữu cơ.

(c) Polietilen, poli(vinyl clorua), poli(metyl metacrylat), poliacrilonitrin được dùng làm chất dẻo.

(d) Thủy phân hoàn toàn peptit trong môi trường bazơ, thu được các α-aminoaxit.

(e) Trong phản ứng este hóa giữa CH3COOH và CH3OH, H2O được tạo nên từ -OH trong nhóm -COOH của axit và H trong nhóm -OH của ancol.

(f) Chỉ dùng quỳ tím có thể phân biệt ba dung dịch: alanin, lysin, axit glutamic.

(g) Nước ép quả chanh có thể khử được mùi tanh của cá.

Số phát biểu đúng là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 2.

Câu hỏi : 683752

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Lý thuyết về các hợp chất hữu cơ

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (a) Sai, vải sợi bông bị bục ra do xenlulozơ bị thủy phân trong môi trường axit.

  (b) Đúng, sản phẩm CH2=C(CH3)COOCH3 dùng để trùng hợp ra polime thủy tinh hữu cơ.

  (c) Sai, poliacrilonitrin được dùng làm tơ.

  (d) Sai, thu được các muối của các α-aminoaxit.

  (e) Đúng

  (f) Đúng, alanin (tím), lysin (xanh), axit glutamic (đỏ)

  (g) Đúng, nước chanh chứa axit, có thể tạo muối tan với amin gây ra mùi tanh nên dễ bị rửa trôi.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com