Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Để thu được 59,4 gam xenlulozơ trinitrat cần phản lấy bao nhiêu (mol) HNO3, biết hiệu suất phản ứng đạt 80%?

Câu 684422: Để thu được 59,4 gam xenlulozơ trinitrat cần phản lấy bao nhiêu (mol) HNO3, biết hiệu suất phản ứng đạt 80%?

A. 0,48.

B. 0,75.

C. 0,25.

D. 0,60.

Câu hỏi : 684422
Phương pháp giải:

Tính chất hóa học của xenlulozo

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({n_{HN{O_3}}} = \dfrac{{59,4.3}}{{297.80\% }} = 0,75{\rm{ mol}}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com