Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sắp xếp từ bé đến lớn: \(\dfrac{5}{8};\,\dfrac{{11}}{{12}};\,\dfrac{7}{8}\,;\dfrac{{10}}{9}\)

Câu 683757: Sắp xếp từ bé đến lớn: \(\dfrac{5}{8};\,\dfrac{{11}}{{12}};\,\dfrac{7}{8}\,;\dfrac{{10}}{9}\)

Câu hỏi : 683757
Phương pháp giải:

So sánh và sắp xếp.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Ta có \(\dfrac{5}{8} < 1\) ; \(\dfrac{{11}}{{12}} < 1\) ; \(\dfrac{7}{8} < 1\) ; \(\dfrac{{10}}{9} > 1\)

  Lại có \(1 - \dfrac{7}{8} = \dfrac{1}{8}\)  ;   \(1 - \dfrac{{11}}{{12}} = \dfrac{1}{{12}}\)

  Ta có \(\dfrac{1}{8} > \dfrac{1}{{12}}\)nên \(\dfrac{7}{8} < \dfrac{{11}}{{12}}\)

  Các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn là: \(\dfrac{5}{8}\,;\,\dfrac{7}{8}\,;\,\dfrac{{11}}{{12}}\,;\dfrac{{10}}{9}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com