Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm các số chia hết cho 2 và 5 trong các số 35; 120; 68; 250; 222

Câu 683758: Tìm các số chia hết cho 2 và 5 trong các số 35; 120; 68; 250; 222

Câu hỏi : 683758
Phương pháp giải:

- Các số có tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2.

- Các số có tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com