Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đọc thầm bài văn sau:

ĐỒNG TIỀN VÀNG

Một hôm, vừa bước ra khỏi nhà, tôi gặp một cậu bé chừng mười hai, mười ba tuổi, ăn mặc tồi tàn, rách rưới, mặt mũi gầy gò, xanh xao, chìa những bao diêm khẩn khoản nhờ tôi mua giúp. Tôi mở ví tiền ra và chép miệng:

- Rất tiếc là tôi không có xu lẻ.

- Không sao ạ. Ông cứ đưa cho cháu một đồng vàng. Cháu chạy đến hiệu buôn đổi rồi quay lại trả ông ngay.

Tôi nhìn cậu bé và lưỡng lự:

- Thật chứ?

- Thưa ông, thật ạ. Cháu không phải là một đứa bé xấu.

Nét mặt của cậu bé cương trực và tự hào tới mức tôi tin và giao cho cậu đồng tiền vàng.

Vài giờ sau, trở về nhà, tôi ngạc nhiên thấy một cậu bé đang đợi mình, diện mạo rất giống cậu bé nợ tiền tôi, nhưng nhỏ hơn vài tuổi, gầy gò, xanh xao hơn và thoáng một nỗi buồn:

- Thưa ông, có phải ông vừa đưa cho anh Rô-be cháu một đồng tiền vàng không ạ?

Tôi khẽ gật đầu. Cậu bé nói tiếp:

- Thưa ông, đây là tiền thừa của ông. Anh Rô-be sai cháu mang đến. Anh cháu không thể mang trả ông được vì anh ấy bị xe tông vào, gãy chân, đang phải nằm ở nhà.

Tim tôi se lại. Tôi đã thấy một tâm hồn đẹp trong cậu bé nghèo.

(Theo Truyện khuyết danh nước Anh)

Đọc thầm bài văn sau:

ĐỒNG TIỀN VÀNG

Một hôm, vừa bước ra khỏi nhà, tôi gặp một cậu bé chừng mười hai, mười ba tuổi, ăn mặc tồi tàn, rách rưới, mặt mũi gầy gò, xanh xao, chìa những bao diêm khẩn khoản nhờ tôi mua giúp. Tôi mở ví tiền ra và chép miệng:

- Rất tiếc là tôi không có xu lẻ.

- Không sao ạ. Ông cứ đưa cho cháu một đồng vàng. Cháu chạy đến hiệu buôn đổi rồi quay lại trả ông ngay.

Tôi nhìn cậu bé và lưỡng lự:

- Thật chứ?

- Thưa ông, thật ạ. Cháu không phải là một đứa bé xấu.

Nét mặt của cậu bé cương trực và tự hào tới mức tôi tin và giao cho cậu đồng tiền vàng.

Vài giờ sau, trở về nhà, tôi ngạc nhiên thấy một cậu bé đang đợi mình, diện mạo rất giống cậu bé nợ tiền tôi, nhưng nhỏ hơn vài tuổi, gầy gò, xanh xao hơn và thoáng một nỗi buồn:

- Thưa ông, có phải ông vừa đưa cho anh Rô-be cháu một đồng tiền vàng không ạ?

Tôi khẽ gật đầu. Cậu bé nói tiếp:

- Thưa ông, đây là tiền thừa của ông. Anh Rô-be sai cháu mang đến. Anh cháu không thể mang trả ông được vì anh ấy bị xe tông vào, gãy chân, đang phải nằm ở nhà.

Tim tôi se lại. Tôi đã thấy một tâm hồn đẹp trong cậu bé nghèo.

(Theo Truyện khuyết danh nước Anh)

Câu 1: Câu chuyện trên có những nhân vật nào?

A. Người kể chuyện (tác giả) và cậu bé bán diêm.

B. Người kể chuyện, cậu bé bán diêm và em trai của cậu.

C. Người kể chuyện, cậu bé bán diêm và Rô-be.

D. Người kể chuyện, tác giả và cậu bé bán diêm.

Câu hỏi : 683863
Phương pháp giải:

Căn cứ bài đọc hiểu, tìm ý.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Người kể chuyện, cậu bé bán diêm và em trai của cậu.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Điều gì ở cậu bé bán diêm khiến nhân vật “tôi” tin và giao cho cậu bé đồng tiền vàng?

A. Cậu khoảng mười ba, mười bốn tuổi

B. Cậu gầy gò, rách rưới, xanh xao

C. Nét mặt cương trực và đầy tự hào.

D. Người khách muốn cho tiền cậu bé nghèo.

Câu hỏi : 683864
Phương pháp giải:

Căn cứ đoạn trích, phân tích.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nét mặt cương trực và đầy tự hào.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: Vì sao khi trở về nhà, người khách lại ngạc nhiên?

A. Thấy Rô-be đang đợi mình để trả lại tiền thừa.

B. Thấy cậu bé đợi mình rất giống cậu bé nợ tiền.

C. Được biết Rô-be sai em đem trả lại tiền thừa.

D. Cả hai lí do B và C.

Câu hỏi : 683865
Phương pháp giải:

Phân tích.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thấy cậu bé đợi mình rất giống cậu bé nợ tiền.

  Được biết Rô-be sai em đem trả lại tiền thừa.

  => Cả hai lí do B và C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: Vì sao Rô-be không tự mang trả tiền thừa cho khách?

A. Rô-be bị bệnh đang nằm ở nhà.

B. Rô-be bị tai nạn, đang nằm ở bệnh viện.

C. Rô-be bị xe tông gãy chân, đang nằm ở nhà.

D. Rô-be không thể mang trả ông khách được.

Câu hỏi : 683866
Phương pháp giải:

Phân tích.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Rô-be bị xe tông gãy chân, đang nằm ở nhà.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: Câu ghép sau thể hiện quan hệ gì giữa các vế câu?

Anh cháu không thể mang trả ông được vì anh ấy bị xe tông vào, gãy chân, đang phải nằm ở nhà.

A. Nguyên nhân - kết quả.

B. Điều kiện - kết quả

C. Tương phản

D. Hô ứng

Câu hỏi : 683867
Phương pháp giải:

Căn cứ bài câu ghép.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nguyên nhân - kết quả.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 6: Từ “đồng” trong hai câu: “Cái chậu này làm bằng đồng.” và “Đồng tiền vàng rất quý.” quan hệ với nhau như thế nào?

A. Đồng nghĩa

B. Trái nghĩa

C. Nhiều nghĩa

D. Đồng âm

Câu hỏi : 683868
Phương pháp giải:

Căn cứ bài từ đồng âm.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đây là từ đồng âm.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 7: “Anh cháu không thể mang trả ông được vì anh ấy bị xe tông vào, gãy chân, đang phải nằm ở nhà.” Đây là:

A. Câu đơn

B. Câu ghép

Câu hỏi : 683869
Phương pháp giải:

Căn cứ các kiểu câu đã học.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Anh cháu không thể mang trả ông được vì anh ấy bị xe tông vào, gãy chân, đang phải nằm ở nhà.

  => Đây là câu ghép được nối với nhau bằng quan hệ từ “vì”.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 8: Xác định từ trái nghĩa với từ “gầy gò”:

A. gầy yếu

B. hom hem

C. béo tốt

D. còi cọc

Câu hỏi : 683870
Phương pháp giải:

Căn cứ bài từ trái nghĩa.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trái nghĩa với “gầy gò” là “béo tốt”.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 9: Nêu tác dụng của dấu phẩy trong câu: “Hôm qua, chúng em thi văn nghệ.”

A. Tách các bộ phận cùng loại (đồng chức) với nhau.

B. Tách các bộ phận phụ với nòng cốt câu.

C. Tách các vế câu ghép.

D. Không có tác dụng.

Câu hỏi : 683871
Phương pháp giải:

Căn cứ tác dụng dấu phẩy.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tách các bộ phận phụ với nòng cốt câu:  Tách bộ phận trạng ngữ với bộ phận chính.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 10: Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau: Cháu chạy đến hiệu buôn đổi rồi quay lại trả ông ngay.

A. Cháu // chạy đến hiệu buôn đổi rồi quay lại trả ông ngay.

B. Cháu chạy đến hiệu buôn // đổi rồi quay lại trả ông ngay.

C. Cháu chạy đến hiệu /// buôn đổi rồi quay lại trả ông ngay.

D. Cháu chạy đến hiệu buôn đổi rồi quay lại // trả ông ngay.Giải Câu 1 () - 0

Câu hỏi : 683872
Phương pháp giải:

Căn cứ các thành phần câu đã học.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cháu // chạy đến hiệu buôn đổi rồi quay lại trả ông ngay.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com