Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

ANH EM NHÀ CHIM SẺ

Sẻ mẹ bảo hai anh em sẽ đi kiếm ngô về cho bữa tối. Vâng lời mẹ. Sẻ anh và Sẻ em bay về hướng những cánh đồng ngô. Hai anh em đang bay thì gặp chị Bồ Câu gọi: “Sẻ anh ơi, ra bờ ao với chị không? Họa Mi đang biểu diễn ca nhạc đấy!”. Nghe hấp dẫn quá, Sẻ anh liền bay theo chị Bồ Câu. Sẻ em một mình bay về hướng cánh đồng ngô, được một đoạn gặp bác Quạ. “Sẻ em ơi, ra bìa rừng với bác không? Đang có tiệc trà vui lắm!” Bác Quạ nói. Sẻ em liền háo hức bay theo bác Quạ.

Chị Bồ Câu hát hay như một ca sĩ thực thụ khiến Sẻ anh mải mê nghe hát, khi nhớ đến lời mẹ dặn thì trời đã tối rồi. Bữa tiệc trà vui quá, khiến Sẻ em cũng quên mất việc mẹ giao. Tối muộn, Sẻ em mới cuống cuồng bay về.

Về đến nhà, hai anh em thú nhận mọi chuyện với mẹ. Sẻ mẹ nhẹ nhàng bảo: “Không sao, hai con biết nhận lỗi là tốt. Nhưng giá như hai con nhớ lời mẹ dặn thì tối nay nhà mình đã có ngô để ăn rồi.”.

(Sưu tầm)

ANH EM NHÀ CHIM SẺ

Sẻ mẹ bảo hai anh em sẽ đi kiếm ngô về cho bữa tối. Vâng lời mẹ. Sẻ anh và Sẻ em bay về hướng những cánh đồng ngô. Hai anh em đang bay thì gặp chị Bồ Câu gọi: “Sẻ anh ơi, ra bờ ao với chị không? Họa Mi đang biểu diễn ca nhạc đấy!”. Nghe hấp dẫn quá, Sẻ anh liền bay theo chị Bồ Câu. Sẻ em một mình bay về hướng cánh đồng ngô, được một đoạn gặp bác Quạ. “Sẻ em ơi, ra bìa rừng với bác không? Đang có tiệc trà vui lắm!” Bác Quạ nói. Sẻ em liền háo hức bay theo bác Quạ.

Chị Bồ Câu hát hay như một ca sĩ thực thụ khiến Sẻ anh mải mê nghe hát, khi nhớ đến lời mẹ dặn thì trời đã tối rồi. Bữa tiệc trà vui quá, khiến Sẻ em cũng quên mất việc mẹ giao. Tối muộn, Sẻ em mới cuống cuồng bay về.

Về đến nhà, hai anh em thú nhận mọi chuyện với mẹ. Sẻ mẹ nhẹ nhàng bảo: “Không sao, hai con biết nhận lỗi là tốt. Nhưng giá như hai con nhớ lời mẹ dặn thì tối nay nhà mình đã có ngô để ăn rồi.”.

(Sưu tầm)

Quảng cáo

Câu 1: Sẻ mẹ giao cho hai anh Sẻ nhiệm vụ gì?

A. Đi kiếm thóc về cho bữa tối.

B. Đi kiếm ngô về cho bữa tối.

C. Đi kiếm hạt dẻ về cho bữa tối.

Câu hỏi : 683885
Phương pháp giải:

Căn cứ bài đọc hiểu, tìm ý.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Việc mẹ giao là: Đi kiếm ngô về cho bữa tối.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Khi đang bay, Sẻ anh và Sẻ em đã gặp những ai?

A. Sẻ anh gặp bác Quạ, cô Họa Mi, Sẻ em gặp chị Bồ Câu.

B. Sẻ anh gặp bác Quạ, Sẻ em gặp chị Bồ Câu.

C. Sẻ anh gặp chị Bồ Câu, Sẻ em gặp bác Quạ.

Câu hỏi : 683886
Phương pháp giải:

Căn cứ đoạn trích, phân tích.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sẻ anh gặp chị Bồ Câu, Sẻ em gặp bác Quạ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: Vì sao Sẻ anh và Sẻ em không đi kiếm thức ăn theo lời mẹ dặn?

A. Vì Sẻ anh và Sẻ em mải đi nhạc và thưởng thức tiệc trà ở bờ ao.

B. Vì Sẻ anh mải đi nghe nhạc ở bờ ao, Sẻ em mải đi thưởng thức tiệc trà.

C. Vì Sẻ anh mải đi thưởng thức tiệc trà, Sẻ em mải đi nghe nhạc ở bờ ao.

Câu hỏi : 683887
Phương pháp giải:

Căn cứ đoạn trích, phân tích.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vì Sẻ anh mải đi nghe nhạc ở bờ ao, Sẻ em mải đi thưởng thức tiệc trà.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: Kết cục của việc Sẻ anh và Sẻ em mải chơi như thế nào?

A. Hai anh em thú nhận với mẹ và bị mẹ la mắng.

B. Hai anh em bị mẹ phạt bay đi hái ngô.

C. Cả nhà Sẻ không có ngô ăn cho bữa tối.

Câu hỏi : 683888
Phương pháp giải:

Phân tích.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cả nhà Sẻ không có ngô ăn cho bữa tối.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: Thái độ của mẹ thế nào khi hai anh em nhà Sẻ trở về tay không?

A. Tức giận, quát mắng.

B. Vui vẻ, hạnh phúc.

C. Nhẹ nhàng, dạy bảo.

Câu hỏi : 683889
Phương pháp giải:

Căn cứ bài đọc hiểu.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thái độ: nhẹ nhàng, khuyên bảo.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 6: Bài học nào được rút ra từ câu chuyện trên.

A. Tập trung hoàn thành công việc được giao.

B. Ưu tiên làm những việc mà khiến bản thân thích thú.

C. Không cần làm việc gì, vì đã có mẹ lo.

Câu hỏi : 683890
Phương pháp giải:

Căn cứ bài đọc hiểu, phân tích.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Bài học: Tập trung hoàn thành công việc được giao.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 7: Từ ngữ nào trả lời cho câu hỏi Làm gì trong câu: “Hai anh em thú nhận mọi chuyện với mẹ.”?

A. Hai anh em

B. Hai anh em thú nhận

C. Thú nhận mọi chuyện với mẹ

Câu hỏi : 683891
Phương pháp giải:

Căn cứ bài câu “Làm gì?”

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ ngữ trả lời cho câu hỏi Làm gì trong câu: “Hai anh em thú nhận mọi chuyện với mẹ.”: thú nhận mọi chuyện với mẹ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 8: Dấu hai chấm trong các câu ở đoạn văn trên dùng để làm gì?

A. Dấu hai chấm trong các câu ở đoạn văn trên dùng để báo hiệu sau đó là lời nói của nhân vật.

B. Dấu hai chấm trong các câu ở đoạn văn trên dùng để giải thích cho bộ phận đứng trước.

C. Dấu hai chấm không có tác dụng gì.

Câu hỏi : 683892
Phương pháp giải:

Căn cứ bài dấu hai chấm.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dấu hai chấm trong các câu ở đoạn văn trên dùng để báo hiệu sau đó là lời nói của nhân vật.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 9: “Sẻ mẹ bảo hai anh em sẽ đi kiếm ngô về cho bữa tối” chủ ngữ của câu là:

A. Sẻ mẹ

B. Sẻ mẹ bảo hai anh em

C. Sẻ mẹ bảo hai anh em sẽ đi kiếm ngô

Câu hỏi : 683893
Phương pháp giải:

Căn cứ các thành phần câu.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chủ ngữ: sẻ mẹ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 10: Câu nào có sử dụng hình ảnh so sánh?

A. Chị Bồ Câu hát hay như một ca sĩ thực thụ khiến Sẻ anh mải mê nghe hát, khi nhớ đến lời mẹ dặn thì trời đã tối rồi.

B. Bữa tiệc trà vui quá, khiến Sẻ em cũng quên mất việc mẹ giao.

C. Tối muộn, Sẻ em mới cuống cuồng bay về.Giải Câu 1 () - 0

Câu hỏi : 683894
Phương pháp giải:

Căn cứ bài so sánh.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu có hình ảnh so sánh: Chị Bồ Câu hát hay như một ca sĩ thực thụ khiến Sẻ anh mải mê nghe hát, khi nhớ đến lời mẹ dặn thì trời đã tối rồi.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt,bứt phá điểm 9,10. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com