Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Gỗ tươi chứa \(25{\rm{\% }}\) nước. Sau khi sấy, lượng nước trong gỗ khô là \(4{\rm{\% }}\). Hỏi khối lượng gỗ khô chiếm bao nhiêu phần trăm khối lượng gỗ tươi ban đầu?

Câu 683907: Gỗ tươi chứa \(25{\rm{\% }}\) nước. Sau khi sấy, lượng nước trong gỗ khô là \(4{\rm{\% }}\). Hỏi khối lượng gỗ khô chiếm bao nhiêu phần trăm khối lượng gỗ tươi ban đầu?

A. 79%

B. 78,125%

C. 80%

D. 76,875%

Câu hỏi : 683907
Phương pháp giải:

Giả sử có 100 tấn gỗ tươi.
Từ đó ta tìm khối lượng gỗ sau khi sấy 100 tấn gỗ tươi.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giả sử có 100 tấn gỗ tươi.
  Lượng nước có trong 100 tấn gỗ tươi là \(100 \times 25:100 = 25\) (tấn)
  Khối lượng gỗ có trong 100 tấn gỗ tươi là \(100 - 25 = 75\) (tấn)
  Khi lượng nước bay hơi thì khối lượng gỗ không thay đổi. Sau khi sấy, khối lượng gỗ chiếm:
  \(100{\rm{\% }} - 4{\rm{\% }} = 96{\rm{\% }}\) (khối gỗ khô)
  Khối lượng gỗ sau khi sấy 100 tấn gỗ tươi là 75 : 96 x \(100 = 78,125\) (tấn)
  Vậy tỉ số phần trăm giữa khối lượng gỗ khô và khối lượng gỗ tươi ban đầu là:
  \(78,125:100 \times 100{\rm{\% }} = 78,125{\rm{\% }}\)
  Đáp số: \(78,125{\rm{\% }}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com