Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho phân số \(\dfrac{{16}}{5}\). Nếu cộng thêm vào tử số và mẫu số của phân số đã cho cùng một số tự nhiên \(x\) thì ta được một phân số mới bằng 2 . Hỏi \(\dfrac{x}{2} + \dfrac{1}{{x - 1}}\) bằng bao nhiêu?

Câu 683906: Cho phân số \(\dfrac{{16}}{5}\). Nếu cộng thêm vào tử số và mẫu số của phân số đã cho cùng một số tự nhiên \(x\) thì ta được một phân số mới bằng 2 . Hỏi \(\dfrac{x}{2} + \dfrac{1}{{x - 1}}\) bằng bao nhiêu?

A. \(\dfrac{{16}}{5}\)

B. \(\dfrac{7}{3}\)

C. \(\dfrac{{11}}{4}\)

D. \(\dfrac{{11}}{3}\)

Câu hỏi : 683906
Phương pháp giải:

Từ bài toán ta vẽ sơ đồ sau:Từ đó tìm được tử số và mẫu số.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nếu cộng thêm vào tử số và mẫu số của phân số đã cho cùng một số tự nhiên x thì hiệu giữa tử số và mẫu số của phân số mới không đổi là \(16 - 5 = 11\)
  Lại có phân số mới bằng 2 nên tỉ số của tử số mới và mẫu số mới là \(2:1\)
  Ta có sơ đồ:

  Mẫu số mới là \(11 \Rightarrow 5 + x = 11 \Rightarrow x = 6\)
  Ta có \(\dfrac{x}{2} + \dfrac{1}{{x - 1}} = \dfrac{6}{2} + \dfrac{1}{{6 - 1}} = 3 + \dfrac{1}{5} = \dfrac{{16}}{5}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com