Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài gấp hai lần chiều rộng. Nếu tăng chiều dài lên \(5{\rm{dm}}\) và giữ nguyên chiều rộng, chiều cao thì thể tích hình hộp chữ nhật tăng lên 1,2 lần. Hỏi nếu tăng chiều rộng lên \(5{\rm{dm}}\), giảm chiều dài đi \(5{\rm{dm}}\) và tăng chiều cao lên gấp đôi thì thể tích hình hộp chữ nhật tăng lên bao nhiêu lần?

Câu 683909: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài gấp hai lần chiều rộng. Nếu tăng chiều dài lên \(5{\rm{dm}}\) và giữ nguyên chiều rộng, chiều cao thì thể tích hình hộp chữ nhật tăng lên 1,2 lần. Hỏi nếu tăng chiều rộng lên \(5{\rm{dm}}\), giảm chiều dài đi \(5{\rm{dm}}\) và tăng chiều cao lên gấp đôi thì thể tích hình hộp chữ nhật tăng lên bao nhiêu lần?

A. 1,12 lần

B. 2,24 lần

C. 1,44 lần

D. 2,28 lần

Câu hỏi : 683909
Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:

V = chiều dài x chiều rộng x chiều cao.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vban đầu = chiều dài \({\rm{x}}\) chiều rộng \({\rm{x}}\) chiều cao
  Nếu tăng chiều dài lên \(5dm\) và giữ nguyên chiều rộng, chiều cao thì:
  \({{\rm{V}}_1} = (\)chiều dài +5) x chiều rộng x chiều cao
  = (chiều rộng x 2 + 5) x chiều rộng x chiều cao

  Theo đề bài V1 = 1,2 x Vban đầu
  \( \Rightarrow (\)chiều rộng x 2 + 5) x chiều rộng x chiều cao \( = 1,2 \times \) chiều rộng x 2 x chiều rộng \({\rm{x}}\) chiều cao
  \( \Rightarrow \) chiều rộng x 2 + 5 = 1,2 x chiều rộng x 2
  chiều rộng x 2 + 5 = 2,4 x chiều rộng
  \(5 = \left( {2,4 - 2} \right)\) x chiều rộng
  \(5 = 0,4\) x chiều rộng
  \( \Rightarrow \) chiều rộng \( = 5:0,4 = 12,5\left( {{\rm{\;cm}}} \right)\)
  Chiều dài là \(12,5 \times 2 = 25\left( {{\rm{cm}}} \right)\)
  Khi đó Vban đầu = \(25 \times 12,5 \times \) chiều cao \( = 312,5 \times \) chiều cao
  Theo đề bài \({{\rm{V}}_2} = \left( {25 - 5} \right) \times \left( {12,5 + 5} \right)\) x chiều cao x \(2 = 700\) x chiều cao
  Vậy lúc sau thể tích hình hộp chữ nhật đó tăng lên số lần là

  \(700:312,5 = 2,24\) (lần)

  Đáp số: 2,24 lần

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com