Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(\overline {a12b} \) chia hết cho 18 và chia 5 dư 1. Tính giá trị của \(a \times 3 + b \times 4\)

Câu 683912: \(\overline {a12b} \) chia hết cho 18 và chia 5 dư 1. Tính giá trị của \(a \times 3 + b \times 4\)

Câu hỏi : 683912
Phương pháp giải:

- Một số chia hết cho 18 thì chia hết cho cả 2 và 9.

- Từ đó áp dụng tìm a và b.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Điều kiện: a khác 0

  Vì \(\overline {a12b} \) chia hết cho 18 nên \(\overline {a12b} \) chia hết cho cả 2 và 9

  +) Để \(\overline {a12b} \) chia hết cho 2 thì b = 0 ; 2 ; 4 ; 6 hoặc 8

      \(\overline {a12b} \) chia 5 dư 1 thì b = 1 hoặc b = 6

  Suy ra để \(\overline {a12b} \) chia hết cho 2 và chia 5 dư 1 thì b = 6. Ta được số \(\overline {a126} \)

  +) Để \(\overline {a126} \) chia hết cho 9 thì (a + 1 + 2 + 6) chia hết cho 9

                                           Hay a + 9 chia hết cho 9

  Suy ra a = 9

  Ta có \(a \times 3 + b \times 4 = 9 \times 3 + 6 \times 4 = 51\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com