Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai lớp \({\rm{A}}\) và \({\rm{B}}\) mỗi lớp được phân công quét một nửa sân trường. Hai lớp bắt đầu quét cùng một lúc. Sau 20 phút lớp \({\rm{A}}\) quét xong nửa sân trường được phân cho lớp mình và tiếp tục sang quét cùng lớp \({\rm{B}}\) thêm 4 phút nữa thì hai lớp quét xong cả sân trường. Hỏi nếu lớp \(A\) không sang hỗ trợ thì lớp \(B\) sẽ quét hết nửa sân trường trong bao lâu?

Câu 683911: Hai lớp \({\rm{A}}\) và \({\rm{B}}\) mỗi lớp được phân công quét một nửa sân trường. Hai lớp bắt đầu quét cùng một lúc. Sau 20 phút lớp \({\rm{A}}\) quét xong nửa sân trường được phân cho lớp mình và tiếp tục sang quét cùng lớp \({\rm{B}}\) thêm 4 phút nữa thì hai lớp quét xong cả sân trường. Hỏi nếu lớp \(A\) không sang hỗ trợ thì lớp \(B\) sẽ quét hết nửa sân trường trong bao lâu?

A. 30 phút

B. 25 phút

C. 35 phút

D. 40 phút

Câu hỏi : 683911
Phương pháp giải:

- Tìm trong 4 phút, lớp A và lớp B quét được mấy phần nửa sân trường.

- Tìm thời gian lớp B quét được số phần nửa sân trường.

- Từ đó tìm được thời gian lớp B quét hết nửa sân trường (nếu lớp A không sang hỗ trợ).

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong 4 phút, lớp A quét được \(4:20 = \dfrac{1}{5}\) (nửa sân trường)
  Lớp B quét được \(1 - \dfrac{1}{5} = \dfrac{4}{5}\) (nửa sân trường)
  Thời gian lớp \({\rm{B}}\) quét được \(\dfrac{4}{5}\) nửa sân trường là: 20 phút +4 phút \( = 24\) phút
  Vậy nếu lớp \(A\) không sang hỗ trợ thì lớp \(B\) sẽ quét hết nửa sân trường trong:

  \(24:\dfrac{4}{5} = 30\) (phút)

  Đáp số: 30 phút

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com