Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions.

Quảng cáo

Câu 1: Culture has been described as features that are shared and bind people together into a community.

A. unite

B. divide

C. unlock

D. separate

Câu hỏi : 684206
Phương pháp giải:
Từ vựng
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. unite (v): gắn kết

  B. divide (v): chia

  C. unlock (v): mở khóa

  D. separate (v): tách rời

  ? bind (v): nối = unite  

  Tạm dịch:

  Văn hóa được mô tả là những đặc điểm được chia sẻ và gắn kết mọi người lại với nhau thành một cộng đồng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: It is found that endangered species are often concentrated in areas that are poor and densely populated, such as much of Asia and Africa.

A. threatened

B. defended

C. protected

D. exploited

Câu hỏi : 684207
Phương pháp giải:
Từ vựng
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. threatened (v): đe dọa

  B. defended (v): bảo vệ

  C. protected (v): bảo vệ

  D. exploited (v): khai thác

  ? endangered (v): làm nguy hiểm = threatened

  Tạm dịch:

  Người ta thấy rằng các loài có nguy cơ tuyệt chủng thường tập trung ở những khu vực nghèo và đông dân cư, chẳng hạn như phần lớn châu Á và châu Phi.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com