Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặt điện áp \(u = U\sqrt 2 \cos \left( {\omega t + {\varphi _u}} \right)\,\,\left( V \right)\,\,(\omega \) thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C. Hình bên là đồ thị mô tả cường độ dòng điện trong mạch biến thiên theo thời gian khi \(\omega  = {\omega _1}\) (đường 1) và \(\omega  = {\omega _2}\) (đường 2). Khi \(\omega  = {\omega _1}\) thì công suất tiêu thụ của mạch là 150 W. Khi \(\omega  = {\omega _3}\) thì điện áp hiệu dụng hai đầu L đạt giá trị cực đại. Khi đó, công suất tiêu thụ của mạch là

Câu 684266: Đặt điện áp \(u = U\sqrt 2 \cos \left( {\omega t + {\varphi _u}} \right)\,\,\left( V \right)\,\,(\omega \) thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C. Hình bên là đồ thị mô tả cường độ dòng điện trong mạch biến thiên theo thời gian khi \(\omega  = {\omega _1}\) (đường 1) và \(\omega  = {\omega _2}\) (đường 2). Khi \(\omega  = {\omega _1}\) thì công suất tiêu thụ của mạch là 150 W. Khi \(\omega  = {\omega _3}\) thì điện áp hiệu dụng hai đầu L đạt giá trị cực đại. Khi đó, công suất tiêu thụ của mạch là

A. 240 W.

B. 160 W.

C. 40 W.

D. 80 W.

Câu hỏi : 684266

Quảng cáo

  • Đáp án : D
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com