Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hai quả cầu kích thước giống nhau, đặt quả cầu A có điện tích \( - 3,{6.10^{ - 7}}\,\,C\) cách quả cầu B có điện tích \({2.10^{ - 7}}\,\,C\) một khoảng 12 cm.

Câu 684418: Cho hai quả cầu kích thước giống nhau, đặt quả cầu A có điện tích \( - 3,{6.10^{ - 7}}\,\,C\) cách quả cầu B có điện tích \({2.10^{ - 7}}\,\,C\) một khoảng 12 cm.

A.

Lực tương tác giữa hai quả cầu là 0,045 N.

B.

Quả cầu A thiếu \({2.10^{12}}\,\,electron\).

C.

Sau khi tiếp xúc, điện tích của hai quả cầu bằng nhau.

D.

d) Lực tương tác giữa hai quả cầu sau tiếp xúc bằng 45 lần lực tương tác giữa hai quả cầu trước khi tiếp xúc.

Câu hỏi : 684418
Phương pháp giải:

Lực tương tác giữa hai điện tích: \(F = k\dfrac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{{r^2}}}\)

 • Đáp án :
  (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải bằng tiếng việt để bạn bè cùng tham khảo!

  Giải chi tiết:

  a) Lực tương tác giữa hai quả cầu là:

  \(F = k\dfrac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{{r^2}}} = {9.10^9}.\dfrac{{\left| {3,{{6.10}^{ - 7}}{{.2.10}^{ - 7}}} \right|}}{{0,{{12}^2}}} = 0,045\,\,\left( N \right)\)

  → a đúng

  b) Quả cầu A mang điện tích âm, thừa số electron là:

  \(n = \dfrac{{\left| {{q_A}} \right|}}{{\left| e \right|}} = \dfrac{{\left| { - 3,{{6.10}^{ - 7}}} \right|}}{{\left| { - 1,{{6.10}^{ - 19}}} \right|}} = 2,{25.10^{12}}\,\,\left( {electron} \right)\)

  → b sai

  c) Sau khi tiếp xúc, hai quả cầu có điện tích bằng nhau và bằng:

  \({q_1}' = {q_2}' = \dfrac{{{q_1} + {q_2}}}{2} = \dfrac{{ - 3,{{6.10}^{ - 7}} + {{2.10}^{ - 7}}}}{2} =  - {8.10^{ - 8}}\,\,\left( C \right)\)

  → c đúng

  d) Lực tương tác giữa hai quả cầu sau khi tiếp xúc là:

  \(\begin{array}{l}F' = k\dfrac{{\left| {{q_1}{'^2}} \right|}}{{{r^2}}} = {9.10^9}.\dfrac{{{{\left( {{{8.10}^{ - 8}}} \right)}^2}}}{{0,{{12}^2}}} = {4.10^{ - 3}}\,\,\left( N \right)\\ \Rightarrow F' = \dfrac{4}{{45}}F\end{array}\)

  → d sai

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com