Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 14,8 gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được 16,4 gam hỗn hợp Y gồm hai muối của hai axit cacboxylic thuộc cùng dãy đồng đẳng và còn lại một ancol Z. Đốt cháy hết Z cần vừa đúng V lít khí O2 (đktc). Giá trị của V là

Câu 684453: Cho 14,8 gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được 16,4 gam hỗn hợp Y gồm hai muối của hai axit cacboxylic thuộc cùng dãy đồng đẳng và còn lại một ancol Z. Đốt cháy hết Z cần vừa đúng V lít khí O2 (đktc). Giá trị của V là

A. 8,96.

B. 6,72.

C. 7,84.

D. 11,2.

Câu hỏi : 684453

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính chất hóa học của este

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi công thức chung của 2 este trong hỗn hợp X là: RCOOR’ (x mol)

  RCOOR’+ NaOH ⟶ RCOONa + R’OH

  x molx molx molx mol

  m muối – mX = mNaOH – mR’OH

  ⟶ x(23-R’) = 1,6 → R’=15 (-CH3), x = 0,2 mol

  ⟶ Ancol: CH3OH  (0,2 mol)

  CH3OH + 2O2 ⟶ CO2 + 2H2O

  0,2 mol  0,4 mol

  VO2 = 0,4.22,4 = 8,96 lít

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com