Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các nhận định sau:

(a) Tơ nitron và tơ axetat đều thuộc tơ tổng hợp.

(b) Xà phòng hóa hoàn toàn etyl acrylat thu được muối và ancol.

(c) Ở điều kiện thường, dung dịch saccarozơ hòa tan được Cu(OH)2.

(d) Các polipeptit đều cho được phản ứng tạo màu biure.

(e) Triolein, Gly - Ala và axit glutamic đều bị thủy phân trong dung dịch NaOH khi đun nóng.

Số nhận định đúng là

Câu 684455: Cho các nhận định sau:


(a) Tơ nitron và tơ axetat đều thuộc tơ tổng hợp.


(b) Xà phòng hóa hoàn toàn etyl acrylat thu được muối và ancol.


(c) Ở điều kiện thường, dung dịch saccarozơ hòa tan được Cu(OH)2.


(d) Các polipeptit đều cho được phản ứng tạo màu biure.


(e) Triolein, Gly - Ala và axit glutamic đều bị thủy phân trong dung dịch NaOH khi đun nóng.


Số nhận định đúng là

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Câu hỏi : 684455

Quảng cáo

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (a) Sai, tơ visco, tơ axetat đều thuộc loại tơ bán tổng hợp.

  (b) Đúng, CH2=CH-COOC2H5 + NaOH → CH2=CH-COONa + C2H5OH
  (c) Đúng
  (d) Đúng

  (e) Sai, axit glutamic không bị thủy phân trong dung dịch NaOH khi đun nóng

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com