Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nung nóng hỗn hợp X gồm isobutilen, axetilen và hiđro với xúc tác Ni trong bình kín (giả sử chỉ xảy ra phản ứng cộng H2), thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 là 19,0. Đốt cháy hết Y, thu được 17,92 lit CO2 (ở đktc) và 16,2 gam H2O. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của axetilen trong X là:

Câu 684506: Nung nóng hỗn hợp X gồm isobutilen, axetilen và hiđro với xúc tác Ni trong bình kín (giả sử chỉ xảy ra phản ứng cộng H2), thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 là 19,0. Đốt cháy hết Y, thu được 17,92 lit CO2 (ở đktc) và 16,2 gam H2O. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của axetilen trong X là:

A.  68,42%.

B.  57,02%.

C.  45,61%.

D.  31,58%. 

Câu hỏi : 684506
Phương pháp giải:

Tính chất hóa học của hidrocacbon không no

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nH2O = 0,9 mol, nCO2= 0,8 mol

  mX = mY = mC + mH = 11,4 gam

  \( \to {n_Y} = \dfrac{{11,4}}{{19.2}} = 0,3{\rm{ mol}}\)

  nY >  nH2O – nCO2 nên Y không no → H2 đã phản ứng hết, hỗn hợp Y chỉ gồm các hiđrocacbon

  X gồm C2H2 (a mol), C4H8 (b mol) và H2

  nY = a + b = 0,3

  nCO2 = 2a + 4b = 0,8

  → a = 0,2 mol; b = 0,1 mol

  → %C2H2 = 45,61%

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com