Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 12,56 gam hỗn hợp gồm Mg và Mg(NO3)2 tan vừa đủ trong dung dịch hỗn hợp chứa 0,98 mol HCl và x mol KNO3. Sau phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa muối clorua và 0,04 mol khí N2. Cô cạn cẩn thận Y thu được m gam muối khan. Biết các phản ứng hoàn toàn. Giá trị của m là:

Câu 684507: Cho 12,56 gam hỗn hợp gồm Mg và Mg(NO3)2 tan vừa đủ trong dung dịch hỗn hợp chứa 0,98 mol HCl và x mol KNO3. Sau phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa muối clorua và 0,04 mol khí N2. Cô cạn cẩn thận Y thu được m gam muối khan. Biết các phản ứng hoàn toàn. Giá trị của m là:

A.  46,26

B.  52,12

C.  49,28

D.  42,23

Câu hỏi : 684507
Phương pháp giải:

Bài toán kim loại tác dụng H+/NO3-

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Công thức tính H+ phản ứng: nH+ = 0,98 mol = 12.nN2 + 10. nNH4+ ⟹ nNH4+ = 0,05 mol

  Bảo toàn electron: 2. Mg = 8.nNH4+ + 10nN2 ⟹ nMg = 0,4 mol

  Hỗn hợp ban đầu có: 12,56 = 24.nMg + 148.nMg(NO3)2 ⟹ nMg(NO3)2 = 0,02 mol

  Bảo toàn nguyên tố N: nKNO3 = 0,09 mol

  m = mMg2+ + mCl- + mK+ + mNH4+

  = (0,4+0,02). 24  + 0,98.35,5 + 0,09.39 + 0,05.18 = 49,28 gam

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com