Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên. Biết cuộn cảm thuần; điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AN và NB lần lượt là \({U_{AN}}\) và \({U_{NB}}\) thỏa mãn: \({U_{NB}} = \sqrt 3 {U_{AN}}\) ; điện áp giữa hai đầu AN lệch pha \(\dfrac{\pi }{3}\) so với cường độ dòng điện trong mạch. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu AN so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB là

Câu 684564:  Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên. Biết cuộn cảm thuần; điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AN và NB lần lượt là \({U_{AN}}\) và \({U_{NB}}\) thỏa mãn: \({U_{NB}} = \sqrt 3 {U_{AN}}\) ; điện áp giữa hai đầu AN lệch pha \(\dfrac{\pi }{3}\) so với cường độ dòng điện trong mạch. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu AN so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB là

A. \(\dfrac{\pi }{2}\).

B. \(\dfrac{\pi }{3}\).

C. \(\dfrac{\pi }{6}\).

D. \(\dfrac{{2\pi }}{3}\).

Câu hỏi : 684564
  • Đáp án : D
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com