Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một sóng điện từ có chu kì T truyền qua điểm M rồi qua N trong không gian, \(MN = \dfrac{\lambda }{8}\), cường độ điện trường và cảm ứng từ tại M biến thiên điều hòa với giá trị cực đại lần lượt là \({E_0}\) và \({B_0}\). Thời điểm \(t = {t_0}\), cường độ điện trường tại M có độ lớn bằng \(0,5{E_0}\). Đến thời điểm \(t = {t_0} + \dfrac{T}{8}\), cảm ứng từ tại điểm N có độ lớn là

Câu 684565: Một sóng điện từ có chu kì T truyền qua điểm M rồi qua N trong không gian, \(MN = \dfrac{\lambda }{8}\), cường độ điện trường và cảm ứng từ tại M biến thiên điều hòa với giá trị cực đại lần lượt là \({E_0}\) và \({B_0}\). Thời điểm \(t = {t_0}\), cường độ điện trường tại M có độ lớn bằng \(0,5{E_0}\). Đến thời điểm \(t = {t_0} + \dfrac{T}{8}\), cảm ứng từ tại điểm N có độ lớn là

A. \(\dfrac{{\sqrt 2 {B_0}}}{2}\).

B. \(\dfrac{{{B_0}}}{2}\).

C. \({B_0}\).

D. \(\dfrac{{\sqrt 3 {B_0}}}{2}\).

Câu hỏi : 684565

Quảng cáo

  • Đáp án : B
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com