Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Đặt điện áp xoay chiều \({u_{AB}} = U\sqrt 2 \cos \omega t\) (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên, với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Gọi độ lớn độ lệch pha giữa điện áp hai đầu \(MB\,\,\left( {{u_{MB}}} \right)\) và điện áp giữa hai đầu \(AB\,\,\left( {{u_{AB}}} \right)\) là \(\Delta \varphi \);  độ lệch pha giữa \({u_{AB}}\) và cường độ dòng điện trong mạch là \(\varphi \). Đồ thị hình bên biểu diễn sự phụ thuộc của \(\Delta \varphi \) vào \(\varphi \). Khi \(\Delta \varphi \) đạt giá trị cực đại thì tỉ số giữa hai điện áp hiệu dụng \(\dfrac{U}{{{U_{AM}}}}\) gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 684571:  Đặt điện áp xoay chiều \({u_{AB}} = U\sqrt 2 \cos \omega t\) (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên, với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Gọi độ lớn độ lệch pha giữa điện áp hai đầu \(MB\,\,\left( {{u_{MB}}} \right)\) và điện áp giữa hai đầu \(AB\,\,\left( {{u_{AB}}} \right)\) là \(\Delta \varphi \);  độ lệch pha giữa \({u_{AB}}\) và cường độ dòng điện trong mạch là \(\varphi \). Đồ thị hình bên biểu diễn sự phụ thuộc của \(\Delta \varphi \) vào \(\varphi \). Khi \(\Delta \varphi \) đạt giá trị cực đại thì tỉ số giữa hai điện áp hiệu dụng \(\dfrac{U}{{{U_{AM}}}}\) gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 2,35.

B. 1,35.

C. 1,69.

D. 1,98.

Câu hỏi : 684571
  • Đáp án : C
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com