Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khi nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng \({\lambda _1}\) thì trên màn quan sát tại hai điểm M, N là vị trí của hai vân sáng. Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng \({\lambda _2} = \dfrac{{22}}{{31}}{\lambda _1}\) thì tại M là vị trí của một vân giao thoa. Biết tổng số vân sáng trên đoạn MN trước và sau khi thay ánh sáng đơn sắc là 25 vân. Số vân tối trên đoạn MN lúc ánh sáng đơn sắc có bước sóng \({\lambda _2}\)

Câu 684572: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khi nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng \({\lambda _1}\) thì trên màn quan sát tại hai điểm M, N là vị trí của hai vân sáng. Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng \({\lambda _2} = \dfrac{{22}}{{31}}{\lambda _1}\) thì tại M là vị trí của một vân giao thoa. Biết tổng số vân sáng trên đoạn MN trước và sau khi thay ánh sáng đơn sắc là 25 vân. Số vân tối trên đoạn MN lúc ánh sáng đơn sắc có bước sóng \({\lambda _2}\)

A. 13.

B. 12.

C. 11.

D. 15.

Câu hỏi : 684572

Quảng cáo

  • Đáp án : D
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com