Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho E là hợp chất hữu cơ mạch hở được tạo từ axit cacboxylic và ancol, có công thức phân tử C5H8O3. Từ E thực hiện sơ đồ các phản ứng sau (theo đúng tỉ lệ mol):

(1) E + NaOH ⟶ X + Y

(2) X + HCl ⟶ Z + NaCl

(3) Y + 2Z ⟶ T + 2H2O

Biết X, Y, Z là các chất hữu cơ, trong đó Y có phản ứng cộng với HCl tạo ra một sản phẩm duy nhất, Z có phản ứng tráng bạc. Cho các phát biểu sau:

(a) Chất E là hợp chất hữu cơ tạp chức.

(b) Chất X là đồng đẳng của axit axetic.

(c) Chất Y có khả năng hòa tan Cu(OH)2 ở điều kiện thường.

(d) E và Y đều có khả năng tham gia phản ứng cộng Br2.

(e) Trong phân tử chất T có 8 nguyên tử hidro.

Số phát biểu đúng là

Câu 684624: Cho E là hợp chất hữu cơ mạch hở được tạo từ axit cacboxylic và ancol, có công thức phân tử C5H8O3. Từ E thực hiện sơ đồ các phản ứng sau (theo đúng tỉ lệ mol):

(1) E + NaOH ⟶ X + Y

(2) X + HCl ⟶ Z + NaCl

(3) Y + 2Z ⟶ T + 2H2O

Biết X, Y, Z là các chất hữu cơ, trong đó Y có phản ứng cộng với HCl tạo ra một sản phẩm duy nhất, Z có phản ứng tráng bạc. Cho các phát biểu sau:

(a) Chất E là hợp chất hữu cơ tạp chức.

(b) Chất X là đồng đẳng của axit axetic.

(c) Chất Y có khả năng hòa tan Cu(OH)2 ở điều kiện thường.

(d) E và Y đều có khả năng tham gia phản ứng cộng Br2.

(e) Trong phân tử chất T có 8 nguyên tử hidro.

Số phát biểu đúng là

A. 2.

B. 3

C. 5.

D. 4.

Câu hỏi : 684624
Phương pháp giải:

Tính chất hóa học của este

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Z tráng bạc nên Z là HCOOH ⟹ X là HCOONa

  Y + HCl tạo sản phẩm duy nhất nên Y có C=C và đối xứng ⟹ Y là HOCH2-CH=CH-CH2OH

  E là HCOO-CH2-CH=CH-CH2OH

  T là HCOO-CH2-CH=CH-CH2-OOCH

  (a) Đúng, E có chức este và ancol.

  (b) Sai, X thuộc loại muối, không nằm trong dãy của CH3COOH.

  (c) Sai, Y có 2OH không kề nhau nên không phản ứng với Cu(OH)2.

  (d) Đúng, E và Y đều có C=C nên đều cộng Br2.

  (e) Đúng, T là C6H8O4.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com