Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lên men 90 gam glucozơ để điều chế ancol etylic, hiệu suất phản ứng 100%, thu được V lít

khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

Câu 684733: Lên men 90 gam glucozơ để điều chế ancol etylic, hiệu suất phản ứng 100%, thu được V lít

khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

A. 17,92.

B. 11,2.

C. 22,4.

D. 8,96.

Câu hỏi : 684733

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính chất hóa học của glucozo

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C6H12O6 ⟶ 2CO2 + 2C2H5OH

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com