Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 8,24 gam amino axit X (phân tử có một nhóm -COOH và một nhóm -NH2) phản ứng với dung dịch HCl dư thì thu được 11,16 gam muối. X là

Câu 684734: Cho 8,24 gam amino axit X (phân tử có một nhóm -COOH và một nhóm -NH2) phản ứng với dung dịch HCl dư thì thu được 11,16 gam muối. X là

A. H2N-C3H6-COOH.

B. H2N-C4H8-COOH.

C. H2N-CH2-COOH.

D. H2N-C2H4-COOH.

Câu hỏi : 684734

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính chất hóa học của amino axit

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  HOOC – R – NH2 + HCl ⟶ HOOC – R – NH3Cl

  BTKL: mHCl = mmuối – mX = 2,92 (gam) → nHCl = 0,08 (mol).

  nX = nHCl = 0,08 (mol)\[{M_X} = 45{\rm{ }} + MR + 16{\rm{ }} = \frac{{8,24{\rm{ }}}}{{0,08}} = 103 \to {M_R} = 42{\rm{ }}( - {C_3}{H_6}).\]

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com