Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 6 gam một oxit kim loại hóa trị II tác dụng vừa đủ với HCl cho 14,25 gam muối clorua của kim loại đó. Cho biết công thức oxit kim loại?

Câu 684735: Cho 6 gam một oxit kim loại hóa trị II tác dụng vừa đủ với HCl cho 14,25 gam muối clorua của kim loại đó. Cho biết công thức oxit kim loại?

A. Al2O3.

B. CaO.

C. CuO.

D. MgO.

Câu hỏi : 684735
Phương pháp giải:

Tính chất hóa học của oxit kim loại

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \[\begin{array}{l}MO{\rm{ }} + {\rm{ }}2HCl{\rm{ }} \to {\rm{ }}MC{l_2} + {\rm{ }}{H_2}O\\\frac{6}{{M + 16}}{\rm{                 }}\frac{{14,25}}{{M + 71}}\\\frac{6}{{M + 16}} = \frac{{14,25}}{{M + 71}} \Rightarrow M = 24(Mg)\end{array}\]

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com