Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho đa thức \(P\left( x \right) =  - {x^3} + 2{x^2} - 4x + 8\)
a) Xác định bậc của đa thức \(P\left( x \right)\)
b) Tính giá trị đa thức \(P\left( x \right)\) tại \(x =  - 2\)
c) Tìm đa thức \(H\left( x \right)\) sao cho \(H\left( x \right) + {x^3} + {x^2} - 3x + 6 = P\left( x \right)\)
d) Thực hiện phép chia đa thức \(P\left( x \right)\) cho đa thức \(Q\left( x \right) = x - 2\)

Câu 684794: Cho đa thức \(P\left( x \right) =  - {x^3} + 2{x^2} - 4x + 8\)
a) Xác định bậc của đa thức \(P\left( x \right)\)
b) Tính giá trị đa thức \(P\left( x \right)\) tại \(x =  - 2\)
c) Tìm đa thức \(H\left( x \right)\) sao cho \(H\left( x \right) + {x^3} + {x^2} - 3x + 6 = P\left( x \right)\)
d) Thực hiện phép chia đa thức \(P\left( x \right)\) cho đa thức \(Q\left( x \right) = x - 2\)

Câu hỏi : 684794
Phương pháp giải:

a) Bậc của hạng tử có bậc cao nhất gọi là bậc của đa thức đó.

b) Thay \(x =  - 2\) vào đa thức \(P\left( x \right)\).

c) Để tìm đa thức \(H\left( x \right)\) lấy \(P\left( x \right) - \left( {{x^3} + {x^2} - 3x + 6} \right)\).

d) Đặt tính để thực hiện phép chia.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a) Đa thức \(P\left( x \right) =  - {x^3} + 2{x^2} - 4x + 8\) có bậc là 3.

  b) Thay \(x =  - 2\) vào đa thức \(P\left( x \right) =  - {x^3} + 2{x^2} - 4x + 8\), ta có:

  \(P\left( x \right) =  - {( - 2)^3} + 2{( - 2)^2} - 4\left( { - 2} \right) + 8\)

  \(\; =  - \left( { - 8} \right) + 2.4 + 8 + 8\)

  \(\; = 8 + 8 + 8 + 8\)

  \(\; = 32\)

  Vậy tại \(x =  - 2\) thì \(P\left( x \right) = 32\)

  c) \(H\left( x \right) + {x^3} + {x^2} - 3x + 6 = P\left( x \right) \Rightarrow H\left( x \right) = P\left( x \right) - \left( {{x^3} + {x^2} - 3x + 6} \right)\)

  \(H\left( x \right) = \left( { - {x^3} + 2{x^2} - 4x + 8} \right) - \left( {{x^3} + {x^2} - 3x + 6} \right)\)

  \(H\left( x \right) =  - {x^3} + 2{x^2} - 4x + 8 - {x^3} - {x^2} + 3x - 6\)

  \(H\left( x \right) = \left( { - {x^3} - {x^3}} \right) + \left( {2{x^2} - {x^2}} \right) + \left( { - 4x + 3x} \right) + \left( {8 - 6} \right)\)

  \(H\left( x \right) =  - 2{x^3} + {x^2} - x + 2\)

  d) Ta thực hiện đặt tính như sau:

  Vậy \(P\left( x \right):Q\left( x \right) =  - {x^2} - 4\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com