Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho thanh thẳng AB chiều dài L = 1,5 (m) quay đều xung quanh trục đi qua điểm O trên thanh và vuông góc với thanh. Tốc độ của hai đầu thanh lần lượt là \({v_A} = 2\,\,\left( {m/s} \right)\) và \({v_B} = 4\,\,\left( {m/s} \right)\). Biết khi thanh quay đều, mọi điểm trên thanh đều có cùng tốc độ góc \(\omega \). Tính \(\omega \).

Câu 684827: Cho thanh thẳng AB chiều dài L = 1,5 (m) quay đều xung quanh trục đi qua điểm O trên thanh và vuông góc với thanh. Tốc độ của hai đầu thanh lần lượt là \({v_A} = 2\,\,\left( {m/s} \right)\) và \({v_B} = 4\,\,\left( {m/s} \right)\). Biết khi thanh quay đều, mọi điểm trên thanh đều có cùng tốc độ góc \(\omega \). Tính \(\omega \).

Câu hỏi : 684827
Phương pháp giải:

Tốc độ dài: \(v = \omega r\)

 • (3) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Tốc độ của hai đầu thanh A và B là:

  \(\begin{array}{l}{v_A} = \omega .OA\\{v_B} = \omega .OB\\ \Rightarrow \dfrac{{{v_A}}}{{{v_B}}} = \dfrac{{OA}}{{OB}} \Rightarrow \dfrac{{OA}}{{OB}} = \dfrac{2}{4} = \dfrac{1}{2}\end{array}\)

  Mặt khác:

  \(OA + OB = L = 1,5\,\,\left( m \right) \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}OA = 0,5\,\,\left( m \right)\\OB = 1\,\,\left( m \right)\end{array} \right.\)

  Tốc độ góc của điểm trên thanh là:

  \(\omega  = \dfrac{{{v_A}}}{{OA}} = \dfrac{2}{{0,5}} = 4\,\,\left( {rad/s} \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com