Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có một bệ pháo khối lượng 10 tấn chuyển động trên đường ray nằm ngang không ma sát. Trên bệ có gắn một khẩu pháo khối lượng 5 tấn. Giả sử khẩu pháo chứa một viên đạn khối lượng 100 (kg) và nhả đạn theo phương ngang với vận tốc đầu nòng là 500 (m/s) (vận tốc đối với khẩu pháo). Xác định vận tốc của bệ pháo ngay sau khi bắn, trong các trường hợp sau:

Có một bệ pháo khối lượng 10 tấn chuyển động trên đường ray nằm ngang không ma sát. Trên bệ có gắn một khẩu pháo khối lượng 5 tấn. Giả sử khẩu pháo chứa một viên đạn khối lượng 100 (kg) và nhả đạn theo phương ngang với vận tốc đầu nòng là 500 (m/s) (vận tốc đối với khẩu pháo). Xác định vận tốc của bệ pháo ngay sau khi bắn, trong các trường hợp sau:

Câu 1: Lúc đầu hệ đứng yên

Câu hỏi : 684829
Phương pháp giải:

Động lượng: p = mv

Định luật bảo toàn động lượng: \(\overrightarrow {{p_1}}  + \overrightarrow {{p_2}}  = \overrightarrow {{p_1}'}  + \overrightarrow {{p_2}'} \)

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Chọn chiều dương là chiều chuyển động của viên đạn

  Hệ pháo + đạn là hệ cô lập

  Động lượng của hệ ngay trước khi bắn là:

  \(\overrightarrow {{p_t}}  = \overrightarrow 0 \)

  Động lượng của hệ ngay sau va chạm là:

  \(\overrightarrow {{p_s}}  = m\overrightarrow v  + M\overrightarrow V \)

  Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho hệ ngay trước và ngay sau va chạm, ta có:

  \(\begin{array}{l}\overrightarrow {{p_s}}  = \overrightarrow {{p_t}}  \Rightarrow m\overrightarrow v  + M\overrightarrow V  = 0 \Rightarrow mv + MV = 0\\ \Rightarrow V =  - \dfrac{{mv}}{M} =  - \dfrac{{100.500}}{{10000 + 5000}} =  - 3,3\,\,\left( {m/s} \right)\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Trước khi bắn, bệ pháo chuyển động với vận tốc 5 (m/s) theo chiều bắn.

Câu hỏi : 684830
Phương pháp giải:

Động lượng: p = mv

Định luật bảo toàn động lượng: \(\overrightarrow {{p_1}}  + \overrightarrow {{p_2}}  = \overrightarrow {{p_1}'}  + \overrightarrow {{p_2}'} \)

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Chọn chiều dương là chiều chuyển động của viên đạn

  Hệ pháo + đạn là hệ cô lập

  Khối lượng của bệ pháo là:

  \(M = 10000 + 500 = 15000\,\,\left( {kg} \right)\)

  Động lượng của hệ ngay trước khi bắn là:

  \(\overrightarrow {{p_t}}  = \left( {M + m} \right).\overrightarrow V \)

  Ngay sau khi bắn, vận tốc của đạn so với đất là:

  \({v_1} = v + V = 500 + 5 = 505\,\,\left( {m/s} \right)\)

  Động lượng của hệ ngay sau khi bắn là:

  \(\overrightarrow {{p_s}}  = m\overrightarrow {{v_1}}  + M\overrightarrow {{v_2}} \)

  Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho hệ ngay trước và ngay sau khi bắn, ta có:

  \(\overrightarrow {{p_s}}  = \overrightarrow {{p_t}}  \Rightarrow m\overrightarrow {{v_1}}  + M\overrightarrow {{v_2}}  = \left( {M + m} \right)\overrightarrow V \)

  Do các vận tốc có cùng phương nên:

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow m\left( {v + V} \right) + M{v_2} = \left( {M + m} \right)V\\ \Rightarrow {v_2} = \dfrac{{MV - mv}}{M} = \dfrac{{15000.5 - 100.500}}{{15000}} \approx 1,67\,\,\left( {m/s} \right)\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com