Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Cho hàm số bậc ba \(y = f\left( x \right)\) có bảng biến thiên như sau:

Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc đoạn \(\left[ { - 2023;2024} \right]\) của tham số \(m\) để đồ thị hàm số \(g\left( x \right) = \dfrac{{{x^2} - 3x}}{{f'\left( x \right)\left[ {f\left( {3 - {x^2}} \right) - m} \right]}}\) có đúng 3 đường tiệm cận đứng?

Câu 684985:  Cho hàm số bậc ba \(y = f\left( x \right)\) có bảng biến thiên như sau:

Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc đoạn \(\left[ { - 2023;2024} \right]\) của tham số \(m\) để đồ thị hàm số \(g\left( x \right) = \dfrac{{{x^2} - 3x}}{{f'\left( x \right)\left[ {f\left( {3 - {x^2}} \right) - m} \right]}}\) có đúng 3 đường tiệm cận đứng?

A. 4043.

B. 2018.

C. 2020.

D. 2019

Câu hỏi : 684985

Quảng cáo

  • Đáp án : B
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com