Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Cho hình chóp đều S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng 3a và \(O\) là tâm của đáy. Gọi \(M\) là trọng tâm của tam giác SAB. Mặt phẳng đi qua \(M\) và song song với mặt phẳng \(\left( {ABCD} \right)\) cắt các cạnh SA,SB,SC,SD lần lượt tại A',B',C',D'. Tính thể tích khối nón đỉnh \(O\) và có đáy là đường tròn ngoại tiếp tứ giác A'B'C'D'.

Câu 684986:  Cho hình chóp đều S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng 3a và \(O\) là tâm của đáy. Gọi \(M\) là trọng tâm của tam giác SAB. Mặt phẳng đi qua \(M\) và song song với mặt phẳng \(\left( {ABCD} \right)\) cắt các cạnh SA,SB,SC,SD lần lượt tại A',B',C',D'. Tính thể tích khối nón đỉnh \(O\) và có đáy là đường tròn ngoại tiếp tứ giác A'B'C'D'.

A. \(\sqrt 2 {a^3}\).

B. \(\dfrac{{\sqrt 2 \pi {a^3}}}{3}\).

C. \(\sqrt 2 \pi {a^3}\).

D. \(\dfrac{{\sqrt 2 {a^3}}}{3}\).

Câu hỏi : 684986
  • Đáp án : B
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com