Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Xét các số thực\(a,{\mkern 1mu} b,{\mkern 1mu} c \ge 1\) thỏa mãn \(6{\log _{2ab}}c = 1 + {\log _a}\left( {{b^2} + 1} \right).\log _{2b}^2c.\) Khi \({\log _c}\left( {2b} \right)\) đạt giá trị lớn nhất thì \(a + b + c\) gần với giá trị nào nhất sau đây?

Câu 684987:  Xét các số thực\(a,{\mkern 1mu} b,{\mkern 1mu} c \ge 1\) thỏa mãn \(6{\log _{2ab}}c = 1 + {\log _a}\left( {{b^2} + 1} \right).\log _{2b}^2c.\) Khi \({\log _c}\left( {2b} \right)\) đạt giá trị lớn nhất thì \(a + b + c\) gần với giá trị nào nhất sau đây?

A. 8,21.

B. 1,28.

C. \(9,63 \cdot \)

D. \(3,41 \cdot \)

Câu hỏi : 684987

Quảng cáo

  • Đáp án : D
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com