Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Cho hàm số bậc năm \(y = f\left( x \right)\) có \(f(1) = {\rm{ \;}} - 2\) và hàm số\(y = f'\left( x \right)\) có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi \(S\) là tập hợp các giá trị nguyên của tham số \(m\) để hàm số\(g\left( x \right) = \left| {f\left( {x - 1} \right) - {x^2} + 5x + {m^2} - 6m} \right|\) đồng biến trên khoảng \(\left( {2;3} \right)\). Tổng các phần tử của \(S\)bằng:

Câu 684990:  Cho hàm số bậc năm \(y = f\left( x \right)\) có \(f(1) = {\rm{ \;}} - 2\) và hàm số\(y = f'\left( x \right)\) có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi \(S\) là tập hợp các giá trị nguyên của tham số \(m\) để hàm số\(g\left( x \right) = \left| {f\left( {x - 1} \right) - {x^2} + 5x + {m^2} - 6m} \right|\) đồng biến trên khoảng \(\left( {2;3} \right)\). Tổng các phần tử của \(S\)bằng:

A. 15.

B. 10.

C. \(3\).

D. 11

Câu hỏi : 684990

Quảng cáo

  • Đáp án : A
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com