Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Cho hình lập phương  ABCD.A'B'C'D' cạnh \(a\). Một hình tứ diện đều có hai đỉnh nằm trên đường thẳng AC', hai đỉnh còn lại nằm trên đường thẳng BA'. Tính thể tích của tứ diện đó.

Câu 684991:  Cho hình lập phương  ABCD.A'B'C'D' cạnh \(a\). Một hình tứ diện đều có hai đỉnh nằm trên đường thẳng AC', hai đỉnh còn lại nằm trên đường thẳng BA'. Tính thể tích của tứ diện đó.

A. \(\dfrac{{{a^3}}}{{24}}\).

B. \(\dfrac{{\sqrt 3 {a^3}}}{{216}}\).

C. \(\dfrac{{\sqrt 2 {a^3}}}{{96}}\).

D. \(\dfrac{{\sqrt 6 {a^3}}}{{108}}\).

Câu hỏi : 684991

Quảng cáo

  • Đáp án : D
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com