Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = 3 - x\) hệ số góc của đồ thị hàm số là:

Câu 684992: Cho hàm số \(y = 3 - x\) hệ số góc của đồ thị hàm số là:

A. \(3\).

B. 0.

C. \( - 1\).

D. \(0\).

Câu hỏi : 684992
Phương pháp giải:

Hàm số \(y = ax + b\left( {a \ne 0} \right)\) có hệ số góc là \(a\).

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hàm số \(y = 3 - x\) hệ số góc của đồ thị hàm số là \( - 1\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com