Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xác định đường thẳng \(d:y = ax + b\left( {a \ne 0} \right)\)đi qua điểm M(1;2) có hệ số góc bằng 3. Sau đó vẽ đường thẳng tìm được trên mặt phẳng tọa độ.

 

Câu 684999:

Xác định đường thẳng \(d:y = ax + b\left( {a \ne 0} \right)\)đi qua điểm M(1;2) có hệ số góc bằng 3. Sau đó vẽ đường thẳng tìm được trên mặt phẳng tọa độ.


 

Câu hỏi : 684999
Phương pháp giải:

a) Vẽ đồ thị hàm số \(y = ax + b\left( {a \ne 0} \right)\)


Nếu \(b = 0\) ta có đường thẳng \(d:y = ax\) đi qua hai điểm \(O(0;0);A(1;a)\).


Nếu \(b \ne 0\) đường thẳng đi qua hai điểm \(O(0;b);B\left( { - \dfrac{b}{a};0} \right)\).


b) Hàm số \(y = ax + b\left( {a \ne 0} \right)\) có hệ số góc là \(a\).


 
 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Vì đường thẳng có hệ số góc bằng 3 nên a = 3.

  Khi đó d có dạng : \(y = 3x + b\)

  Mà d đi qua M(1;2) nên thay x = 1; y = 2 vào d ta được : 3.1 + b = 2 hay b = -1

  Vậy đường thẳng d có dạng : \(y = 3x - 1\)

  Vẽ đường thẳng d : \(y = 3x - 1\) trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

  Bảng giá trị

  Đồ thị của hàm số \(y = 3x - 1\)là đường thẳng đi qua hai điểm A(0;-1); B(1;2)

   

  Chú ý:

   

   
  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com